Visio

Gaia on johtavassa asemassa toimivien naisten verkosto, joka tukee jäsenistöään uran ja elämän eri vaiheissa. Gaia osallistaa jäsenensä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää naisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia edetä urallaan.

Missio

Tuemme jäsentemme työuraa ja edistämme tasa-arvoa yritysten johtajavalinnoissa Suomessa.

Gaia Network tänään

Kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana Gaia Network ry on järjestänyt lähes parisataa tilaisuutta johtavassa asemassa toimivien naisten keskinäiseen vuorovaikutukseen ja tarjonnut mahdollisuuksia kehittymiseen, joka edistää tasa-arvoa työelämän johtotehtävissä. Näin se on vakiinnuttavat paikkansa tarpeellisena ja hyödyllisenä verkostona. Yhdistyksen toiminta on kasvanut ja monipuolistunut vetovoimaisella tavalla, josta ei perustettaessa osattu edes haaveilla. Jäsenmäärä on tänään lähes 200 ja mielenkiintoisia, tasokkaita verkostoitumistapahtumia järjestetään vuosittain noin 30.

Historia

Perustamiseen johtaneet ideoinnit ja keskustelut koskivat alun perin suppeampaa tavoitetta, kun 1990-luvun puolivälissä pieni ryhmä omaa yritystään johtavia naisia havaitsi tarpeen Espoossa toimivien naisyrittäjien verkostoitumiseen. Halu verkostotoimintaan oli vahva, mutta toisaalta ilmeni kiinnostusta laajentaa kontakteja myös ”yrittäjäreviirin” ulkopuolelle. Tapaamiset julkishallinnon johtotehtävissä toimivien naisten kanssa vahvistivat käsityksen, että tarvitaan aivan uudenlainen cross over -verkosto, jossa vuorovaikutus ulottuu omaa ammattiryhmää laajemmalle. Tämä innosti kokoamaan yhteen naisia kolmesta ryhmästä: yritysten omistajajohtajat ja työsuhteiset johtajat liike-elämässä sekä julkishallinnossa.

Perustamiskokous pidettiin Espoossa 28.11.2000. Gaia Network ry:n tarkoitus määriteltiin seuraavasti: Yhdistys on johtavassa asemassa olevien naisten yhteistyöverkosto. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenten välisen vuorovaikutuksen ja keskinäisen verkostoitumisen edistäminen, ammatillisten taitojen kehittäminen ja heidän yleisten ja yhteisten ammatillisten toimintaedellytystensä parantaminen.
Gaia Network on itsenäinen, ei-kaupallinen ja sitoutumaton yhdistys.

Kunniagaiat

Kirsti Paakkanen

Yritysjohtaja. Johti 1969 perustamaansa Womena-mainostoimistoa menestyksekkäästi yli 20 vuotta. Yrityksen myytyään hän vetäytyi eläkkeelle, mutta tarttui vielä tilaisuuteen, kun Marimekko Oy tuli myyntiin. Hän osti konkurssin partaalle ajautuneen designyrityksen ja palasi työntekoon. Hän koki olevansa velkaa kotimaalleen, jossa oli köyhänäkin saanut onnistua. Vuodesta 1991 lähtien yrittäjäneuvos Kirsti Paakkanen johti Marimekon uuteen nousuun ja palautti Marimekon nimen takaisin suomalaisen designin eturiviin. Marimekossa Paakkanen nosti esiin sekä nimekkäitä että aloittelevia muotoilijoita ja heidän osaamistaan. Marimekko listautui Helsingin pörssiin 1999. Useilla kunniamaininnoilla ja tunnustuksilla palkittu Paakkanen on korostanut vahvan yrityskulttuurin merkitystä. Hänen johtamisfilosofiassaan työntekijä ei ole kustannuskysymys vaan tuloskysymys, jonka sitoutuminen ja innostus ovat edellytyksenä koko yrityksen menestykselle. Loistavana esikuvana Kirsti Paakkanen on avannut polkuja erityisesti nuorille johtajanaisille.

Sirkka Hämäläinen

Kauppatieteiden tohtori. Merkittävä työura Valtiovarainministeriössä ja Suomen Pankissa, jossa ensin ekonomisti- ja johtotehtävissä, sittemmin johtokunnan jäsenenä ja pääjohtajana Suomen talouslaman aikoina 1992-1998. Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen 1998-2003. Tämän jälkeen Hämäläinen vaikuttaa huomattavien suomalaisyritysten ja yhteisöjen hallituksissa. Hän on ottanut rohkeasti kantaa johtajuuteen ja näkee, kuinka naisten osallistuminen on muuttanut yrityksiä ja niiden johtamista. Sirkka Hämäläisellä on lukuisia luottamustehtäviä säätiöissä ja yhdistyksissä. Hän on Turun Kauppakorkeakoulun kunniatohtori. Hänelle on myönnetty mm. Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan komentajamerkki ja Viron Valkoisen Tähden 1. luokan kunniamerkki. Hänet on useina vuosina listattu Suomen vaikutusvaltaisimpien naisten kärkijoukkoon.

Leena Peltonen-Palotie

Lääketieteen ja kirurgian tohtori. Toiminut tutkijana Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä professorina Suomen Akatemiassa, Kansanterveyslaitoksessa ja Helsingin Yliopistossa sekä ulkomailla mm. Kaliforniassa. Hän johti 2007-2010 brittiläisen Sanger-instituurin ihmisgenetiikan tutkimusohjelmaa. Palotie on ryhmineen saanut tunnustusta tautigeenien tutkijana. Hän julkaisi yli 400 tieteellistä artikkelia. Tutkimustulokset huomioitiin ja niitä arvostetaan kansainvälisesti. Palotielle myönnettiin lukuisia tunnustuksia: Suomalaisen Tiedeakatemian ja Euroopan tiedeneuvoston hallituksen jäsenyys, Matti Äyräpään palkinto, Anders Jahre –palkinto, Uppsalan yliopiston ja Joensuun yliopiston kunniatohtori. Yksi suurimmista ulkomaisista tunnustuksista oli 2006 ensimmäisenä suomalaisena Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian lääketieteen instituutin Palotielle myöntämä Foreign Associate –jäsenyys. Tieteen akateemikoksi hänet nimitettiin 2009 ja nimikkopostimerkin hän sai Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2010. Palotie vakiinnutti 2000-luvulla asemansa yhtenä tunnetuimmista suomalaisista tieteenharjoittajista.

Yhteisö NaistenPankki

Naisten Pankki on rahasto vuonna 1947 perustetussa Kirkon Ulkomaanapu -säätiössä. Naisten Pankin perustamiseen johti suomalaisten naisjohtajien ryhmän vierailu Liberiaan. Heissä heräsi valtava auttamisen halu. Ryhmässä ymmärrettiin, ettei pelkän rahan lahjoittaminen ollut varteenotettava vaihtoehto. Sen sijaan he päättivätkin alkaa kerätä varoja ja auttaa naisia leivän syrjään, jotta nämä naiset voisivat puolestaan auttaa lapsiaan ja kouluttaa heitä.

Naisten Pankki aloitti toimintansa vuonna 2007. Vapaaehtoisten verkostoa alkoi syntyä, kiinnostus tukemiseen oli suurta ja pian toiminta oli levinnyt useille paikkakunnille. Hyväntekeväisyyteen lahjoittaminen on helppoa, mutta Naisten Pankin piirissä haluttiin tehdä toiminnasta näkyvää ja yhteisöllistä. Ensimmäinen valtakunnallinen kampanja oli Kävele Naiselle Ammatti. Kymmenillä paikkakunnilla vapaaehtoiset järjestivät ulkotapahtumia, joilla pyrittiin lisäämään tunnettuutta ja kasvattamaan lahjoitusten määrää. Edellisen lisäksi Golfaa Naiselle Ammatti ja Lue Naiselle Ammatti ovat nykyään vuosittaisin toistuvia kampanjoita, joihin tukijoiksi on liittynyt tukijoita ja lahjoittajia myös yrityksistä.

Kertyneitä varoja kohdennetaan Afrikassa ja Aasiassa huolellisen ennakkotutkimuksen perusteella. Tavoitteena on, että jokaisella naisella on taloudellinen vapaus ja valta päättää omasta elämästään. Naisten Pankin hankkeet toteuttaa Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö Kirkon Ulkomaanapu.

Leena Niemistö

Lääketieteen tohtori ja fysiatrian erikoislääkäri. Hän aloitti työuransa fysiatrina ja tutkijana, ja siirtyi v. 2003 yrittäjäksi ja toimitusjohtajaksi Dextra Oy:öön. Hän nosti perinteisen lääkäriaseman talousvaikeuksista uuteen nousuun arvostetuksi, laatupalkituksi ja kannattavasti kasvavaksi toimijaksi. Niemistö myi Dextran toiselle kotimaiselle toimijalle Pihlajalinnalle v. 2012 jatkaen edelleen Dextran toimitusjohtajana ja 2013 alkaen Pihlajalinnan varatoimitusjohtajana, Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito –segmentin johtajana ja Pihlajalinnan hallituksen jäsenenä. Hän on kasvattanut yhtiötään 7 miljoonan euron liikevaihdosta yli 200 miljoonan liikevaihtoon 12 vuoden aikana. Hän listasi Pihlajalinnan menestyksellisesti v. 2015 ja on osallistunut aktiivisesti lukuisiin merkittäviin yrityskauppoihin.

Niemistö toimii aktiivisesti hallitusammattilaisena niin pörssiyhtiöissä, järjestöissä kuin säätiöissäkin. Hän on toiminut Ars Fennica –palkintolautakunnan puheenjohtajana vuodesta 2004 alkaen jakaen Pohjoismaiden merkittävintä kuvataidepalkintoa. Vuodesta 2013 alkaen hän on profiloitunut enkelisijoittajaksi startup-yhtiöissä, jotka kehittävät digitaalisia palveluja terveys- ja hyvinvointialalla. Hänen intohimonaan on parantaa maailmaa ja auttaa rohkeita yrittäjiä saavuttamaan heidän unelmansa. Hänet valittiin v. 2015 Suomen toiseksi merkittävämmäksi terveysalan vaikuttajaksi.

Kyllikki Pankakoski

Valtiotieteen maisteri ja eMBA. Hänellä on ollut pitkä ja ansiokas, pääosiltaan kansainvälinen työura Pohjola Pankissa (entinen OKO). Hän aloitti OKOssa johtotehtävissä kotimaan maksuliikkeessä ja siirtyi sitten ulkomaantoimintoihin. 1990 –luvun alkupuolella Kyllikki Pankakoski toimi useita vuosia OKOn New Yorkin edustuston johtajana. Palattuaan Suomeen saman työnantajan palvelukseen hän oli kehittämässä eurooppalaista maksuliikettä (SEPA= Single Euro Payments Area). Näissä eri projekteissa hän edusti kaikkia Suomessa toimivia pankkeja useissa eurooppalaisissa maksuliikekomiteoissa ja oli puheenjohtajana yhdessä näistä.

Gaia Network Assiciation ryn hallituksen jäsen Kyllikki Pankakoski oli lähes Gaian perustamisesta lähtien 2002- 2008, ja puheenjohtajana 2006- 2008. Jäätyään eläkkeelle Pohjola Pankista, hän on aktiivisesti toiminut useiden eri naisten asemaa parantavien, kansainvälisten, kulttuurin ja tieteen alojen yhdistysten hallitusten jäsenenä ja muutamissa myös puheenjohtajana.

Marita Johansson

Yritysjohtaja. Hän toimi kaksikymmentä vuotta rahoitusalalla esimies- ja johtotehtävissä ja oli mm. perustamassa ensimmäistä suomalaisomisteista leasing-yhtiötä. Tämän vaiheen jälkeen hän ryhtyi yrittäjäksi toimien liikkeenjohdon konsulttina ja vuokrajohtajana sekä useiden liikeyritysten hallituksen jäsenenä. TE-toimistojen toimeksiannosta hän organisoi ja johti useita yrittäjyyteen tähtääviä kursseja, ensin vain naisille, sitten muualta Suomeen muuttaneille naisille ja sittemmin myös yhteiskursseja naisille ja miehille. Hän on vuosikymmenten ajan osallistunut yhteiskunnalliseen toimintaan mm. kunnanvaltuutettuna ja kuntayhtymien hallituksen jäsenenä.

Marita Johansson on aktiivinen verkostoituja. Hän on yksi GAIA:n syntymiseen johtaneen ideatiimin jäsen, GAIA:n perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja. Hänelle on ensiarvoisen tärkeää naisten aseman kehittäminen yhteiskunnan eri sektoreilla. Hän antaa aikaansa vapaaehtoistehtävissä mm. naisten koulutuksen ja aseman parantamiseksi työelämässä.

Sylva Vahtera

Sylva toimii tutkimusjohtajana markkinatutkimusyritys Iro Researchissa. Hän on koulutukseltaan valtiotieteenmaisteri taloustieteestä ja on työskennellyt 35 vuotta markkinatutkimuksen parissa tutkien kaikkiaan satojen yritysten brändejä, viestintää, markkinointia, asiakkuuksien kehittämistä, tuote- ja palvelukonsepteja, kuluttajasegmenttejä ja kilpailupositioita.

Sylva on ollut Gaian jäsenenä vuodesta 2006 lähtien ja Gaia Networkin hallituksessa hän on toiminut kaikkiaan kahdeksan vuotta, joista vuosina 2011–2012 ja 2020-2022 sen puheenjohtajana. Jälkimmäisiin vuosiin osui korona rajusti, mutta Gaiojen toiminta saatiin uuteen malliin hyvin nopeasti ja samanaikaisesti Gaioihin liittyi ennätysmäärä uusia jäseniä. Gaiojen Turun toiminnan käynnistyessä Sylvalla oli ikuisena turkulaisena keskeinen rooli uuden toiminnon vakiinnuttamisessa. Lisäksi hän on toiminut useiden vuosien ajan Gaia Networkin toiminnan tarkastajana. Sylvalle Gaian toiminta on erittäin tärkeää, mutta myös hyvin rakas ja tärkeä harrastus. Gaian tavoitteet paremmasta johtamisesta yrityksissä ja naisten urien nopeamman nousukiidon edistämisessä ovat lähellä hänen sydäntään.

Myös Gaiojen verkostoitumismahdollisuuksia Sylva pitää aktiivisena verkostoitujana hyvin arvokkaina. Verkostoituminen on läsnä myös toisessa yhdistyksessä, Suomen Markkinointitutkimusseurassa toimimisessa, jonka johtokunnan jäsenenä Sylva on ollut nyt yhteensä 31 vuoden ajan. Kaksinkertainen Gaian puheenjohtaja Sylva valittiin Kunniagaiaksi 2023.