Minna
Zilliacus
Yrittäjä , vakuutusedustaja / Pohjola Vakuutus /
Gaia hallituksen jäsen /
Porvoo
minna.zilliacus@gmail.com
+358407747777