Mirja
Mutikainen
Diplomi-insinööri, MBA, johdon konsultti /
Tmi Mirja Mutikainen /
Espoo

Olen toiminut 30 vuotta liiketoiminnan kehittäjänä energialiiketoiminnan, biotalouden, kiertotalouden sekä raidelogistiikan alueella. Viimeisin työpaikkani oli Suomen suurimpiin suunnittelutoimistoihin kuuluva Ramboll Finland Oy, jossa toimin kahdeksan vuoden ajan liiketoimintapäällikkönä ja johtavana konsulttina, ja josta jäin eläkkeelle vuonna 2022. Toiminimeni puitteissa teen pienehköjä Senior Advisor-tyyppisiä toimeksiantoja sekä toimin jäsenenä ohjausryhmissä (Advisory Board).

mutikmi@luukku.com
0503141521