Marjut
Niemistö
FK /
Espoo

Olen toiminut terveyden edistämisen parissa parikymmentä vuotta lääketeollisuuden palveluksessa kolmessa kansainvälisessä yrityksessä myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja vaikuttamistyön tehtävissä. Viime vuosina olen ollut kehittämässä ja toteuttamassa uudenlaista terveyttä edistävää yhteistyöhanketta, Yksi elämä -terveystalkoita, jonka taustalla on seitsemän kansanterveys- ja potilasjärjestön yhteistyöverkosto. Yksi elämä -toiminta keskittyy viestintään ja vaikuttamistyöhön.

marjut.niemisto@netti.fi
0400448291