Marja
Rasi-Kurronen
Liiketoimintajohtaja /
Eläkkeellä /
Espoo
marja.rasikurronen@gmail.com